treść strony

   

 

 

ŻŁOBEK „ZAKĄTEK MALUCHA”

 

 

ul. Pienińska 5, 68-200 Żary.

 

 

właściciel Marta Stasiewicz 

 

Żłobek dla dzieci od 10 miesiąca życia do 3 lat

 

 

Placówka otrzymała dotację ze środków Funduszy Pracy na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 'Maluch +' 2021 w wysokości 261 694,00. 

 

 

 

 

 

Do żłobka przyjmujemy dzieci od 10 miesiąca życia.

 

Nadrzędnymi zadaniami naszego żłobka jest usamodzielnianie dzieci w zakresie samoobsługi dnia codziennego w wykonywaniu takich czynności jak ubieranie, załatwianie potrzeb fizjologicznych, jedzenie oraz przygotowanie dzieci do pobytu w przedszkolu.

 

Kolejnym ważnym zadaniem jest nauka funkcjonowania w grupie poprzez gry i zabawy oraz odkrywanie różnorodnych emocji i radzenia sobie z nimi.

 

 

 

Nasze priorytety:

 • Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i stworzenie jak najbardziej domowych warunków.
 • Zapewnienie opieki wychowawczej i pielęgnacyjnej w postaci kadry z najlepszymi kwalifikacjami.
 • Indywidualne podejście do każdego dziecka wspomagając jego rozwój.
 • Żywienie dzieci zgodne z obowiązującymi normami oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb.
 • Zapewnienie doraźnej pomocy psychologicznej i metodycznej.

 

 

W naszej placówce oferujemy:

 • MUZYKOTERAPIA - warsztaty prowadzone przez nauczyciela, z wykorzystaniem instrumentów tj. keyboard, tamburyn, dzwonki, marakasy, tarki, flet, kołatki itp.
 • JĘZYK ANGIELSKI - zajęcia dla małych dzieci z programem Dwujęzyczne dzieci - BABY BEETLES
 • ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE - dzieci uczą się nowych ruchów, ćwiczeń, zabaw poprzez zabawę oraz formy zabawowo-naśladowcze. Dziecko naśladuje zachowanie lub ruch znanych zwierząt lub rzeczy: samolot, motorówka, wiatrak, żaba, bocian. W ćwiczeniach wykorzystuję także formę opowieści ruchowej. Opowiadamy, a dzieci naszą opowieść ilustrują ruchem swojego ciała.
 • ZAJĘCIA AKTYWIZUJĄCE - zachęcające maluszki do odkrywania, działania, poznawania. 
 • WARSZTATY TWÓRCZE - teatr, prace plastyczne, techniczne, rozwijanie logicznego myślenia, bajko-terapia.
 • ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE - gimnastyka buzi i języka, logo-terapia, ćwiczenia dźwiękonaśladowcze oraz przygotowanie aparatu artykulacyjnego do mówienia.
 • ZAJĘCIA MUZYCZNE - nauka piosenek sezonowych(poru roku, święta), piosenki nawiązujące do tematu tygodnia, układy taneczne, gra na instrumentach itp.

 

 

Zaopiekujemy się Państwa pociechami

w godzinach od 6:30 do 16:30

przez cały rok bez przerwy wakacyjnej

 

Pragniemy jak najlepiej zaspokajać potrzeby Twojego dziecka. Uważamy, że każde dziecko jest wyjątkowe i dlatego najważniejsze dla nas jest indywidualne podejście do maluchów, ich prawidłowy rozwój i poczucie bezpieczeństwa.

 

Dzięki małej liczbie dzieci, mamy bliski kontakt z Twoim dzieckiem. Jego potrzeby są szybko rozpoznawane i zaspokajane. Robimy wszystko, aby dzieci czuły się kochane, rozumiane i szanowane.

 

 

 

NASZ DZIEŃ WYGLĄDA NASTĘPUJĄCO:

 

od 6:30 do 8:30 - dzieci schodzą się do placówki, w tych godzinach jest czas na zabawę oraz pracę indywidualna z dzieckiem

 

od 8:30 do 8:35 - jest czas na umycie rączek i przygotowanie do śniadania

 

8:35 do 9:00 - śniadanie

 

9:00 do 9:15 - czynności higieniczne po śniadaniu (np. mycie ząbków)

 

9:15 do 10:30 - czas na naukę

(w tym czasie odbywają się planowane zajęcia dodatkowe lub nauka w formie zabawy) oraz spacery i zabawy na świeżym powietrzu -gdy sprzyjają ku temu warunki atmosferyczne. W tym czasie dzieci wykonują również prace własne.

 

10:30 do 11:00 - przygotowanie do II śniadania i II śniadanie, czynności higieniczne i przygotowanie do leżakowania lub odpoczynku

 

11:00 do 13:00 - leżakownie (jest to czas na odpoczynek, czytanie bajek, słuchanie bajkowych słuchowisk)

 

13:00 do 14:00 - wybudzanie dzieci, nauka czynności samoobsługowych, toaleta, zabawa własna jest też czas wolny, w którym dzieci mogą pobawić się atrakcyjnymi zabawkami

 

14:00 do 14:30 - obiad

 

14:30 do 16:30 - czas na zabawy (uczymy się wspólnych zabaw w grupie) odbierania maluszków przez rodziców

 

 

 

 

 

Zgodnie z nową ustawą o Opiece nad dziećmi do lat trzech, nasza placówka jest wpisana do rejestru żłobków prowadzonego przez Burmistrza Miasta Żary, co daje Państwu gwarancje, iż spełniamy wszelkie wymogi bezpieczeństwa, które reguluje ustawa. Pomieszczenia są dostosowane dla dzieci poniżej trzeciego roku życia i posiadają pozytywną opinię straży pożarnej i sanepidu oraz pozostają pod ich nadzorem. 

Od kwietnia 2013 r. Burmistrz Miasta Żary przyznał naszej placówce dotacje celową dla dzieci zamieszkującyhc na terenie gminy lub miasta Żary, wysokość dofinansowania to 250 zł miesięcznie na jedno dziecko, dotacja jest przeznaczona w całości na opiekę, pielęgnację i edukację dzieci uczęszczających do naszego żłobka. 

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom stworzyliśmy grupę żłobkową, do której przyjmujemy dzieci w wieku od 1 roku do lat 3. 

Mając na uwadze potrzeby rodziców, którzy chcieli by wrócić do pracy zanim jeszcze ich dziecko osiągnie wiek przedszkolny, stworzyliśmy miejsce w którym pod okiem wykwalifikowanych opiekunek, w domowej atmosferze Państwa skarb będzie się rozwijał i wspaniale bawi. 

Jesteśmy przekonani, że dzieci powyżej roku są już bacznymi obserwatorami i chłoną wiedzę jak przysłowiowa gąbka, w związku z tym zgodnie z powiedzeniem 'czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci' pragniemy zapewnić Państwa pociechom w czasie pobytu u nas maksimum możliwości poznawczych w formie beztroskiej zabawy.