treść strony


Do żłobka przyjmowane są dzieci od 10 miesiąca życia.

Żłobek pozostawia sobie prawo przyjęcia młodszego dziecka w sytuacji gdy bedzie wolne miejsce.



Na rok szkolny 2021/2022 będą przyjmowane dzieci z rocznika 2019/ 2020/ 2021,
karty zgłoszeniowe dzieci można składac przez cały rok natomiast wyniki rekrutacji będą
ogłoszone 15 kwietnia br.


Zasady rekrutacji dzieci do żłobka:

1) Do żłobka w pierwszej kolejności powinny być przyjmowane:

 a) rodzeństwo dzieci już uczęszczających
b) rodzeństwo dzieci uczęszczajacych do Niepublicznego Przedszkola 'GROSZKI'
c) w pozostałych przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń

2) Wnioski rozpatrzone negatywnie w zasadniczej rekrutacji rozpatrywane są 
ponownie przez właściciela żłobka w miarę zwalniających się miejsc.

3) W przypadku złożenia wniosków przez rodziców w ilości odpowiadającej 
liczbie posiadanych przez żłobek miejsc, decyzję o przyjęciu dziecka 
podejmuje właściciel. 
W ciągu roku, jeżeli są wolne miejsca, to wpływające wnioski o przyjęcie dziecka rozpatruje właściciel.


Rodzice zapisując dziecko do żłobka są zobowiązani:
- dokładnie wypełnić 'Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka' 
- wnoszą opłatę wpisową. 
- podpisać umowę cywilno – prawna (zwana dalej umową)
- dostarczyć zaświadczenie od pediatry, ze dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka